Projekt ”KOLEGICE” V SEŽANI

20170630
17:00

Projekt Kolegice, ki deluje v okviru Zavoda Nefiks, je namenjen mladim iskalkam prve zaposlitve, ki v okviru mentorskega sodelovanja z uspešno žensko bolj suvereno in uspešno vstopajo na trg dela.
Projekt se letos odvija že četrto leto zapored, do sedaj pa so se Kolegice srečevale že v Ljubljani, Mariboru, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Celju, Novi Gorici, Postojni, Ormožu, Kopru, Kranju, Škofji Loki in Litiji.
V letošnjem letu se projekt od januarja dalje izvaja tudi v MC Podlaga Sežana.

V prvem delu projekta se dekleta srečujejo enkrat tedensko (10 srečanj), cilj skupinskih srečanj pa je, da vsaka udeleženka oblikuje cilj, ki ga bo s pomočjo mentorskega sodelovanja z uspešno žensko, ki jo bo izbrala za svojo mentorico, tudi uresničila. Prav tako na srečanjih dekleta razvijajo svojo zaposlitveno pismenost in načrtujejo dogodke, s katerimi javnost opozarjajo na problematiko zaposlovanja mladih žensk.

Drugi del projekta je namenjen individualnemu delu deklet z mentoricami, skupina pa se, ko udeleženke že imajo vsaka svojo mentorico, še naprej dobiva na mesečnih sestankih (enkrat mesečno, okvirno 5 srečanj), kjer udeleženke delijo spoznanja in informacije, ki jih bodo pridobile od mentoric.

Ozadje projekta
Mlade ženske so na trgu dela še posebej ranljiva ciljna skupina. Različne statistične raziskave odkrivajo, da mlada dekleta zelo težko pridejo do ustrezne zaposlitve.
Mladina 2010, zadnja poglobljena raziskava mladih med 25 in 30 letom, potrjuje, da je situacija v zaposlovanju mladih še posebej kritična za ženske.
Stopnja brezposelnosti diplomantk se je v zadnjem desetletju povečala s 4,3 % na 17,8 % (pri moških pa (le) z 2,8 % na 7,5 %).