STRATEGIJA ZA MLADE V OBČINI SEŽANA

20211001

Občina Sežana v sodelovanju s Komisijo za mladinska vprašanja in Mladinskim centrom Podlaga pripravlja Strategijo za mlade v Občini Sežana za obdobje 2022–2027, ki bo predvidoma sprejeta proti koncu leta na eni od sej občinskega sveta. Strategija je dokument, v katerem bodo zbrani konkretni ukrepi za mlade s področja izobraževanja, stanovanjske politike, zaposlovanja, mobilnosti, prostega časa in participacije ter drugih področij, ki bodo skozi proces priprave strategije zaznana kot pomembna za mlade. Te ukrepe bo Občina Sežana skušala uresničevati v naslednjih letih in s tem skušala biti mladim prijaznejša občina.
Strategija za mlade je dokument, ki bo vključeval konkretne ukrepe za mlade od 15 do 30 let.
K sodelovanju so vabljeni mladi, pa tudi vsi ostali, ki menijo, da lahko z izražanjem svojih stališč in predlogov prispevajo k oblikovanju Strategije za mlade.

❗️ ❗ ❗️   http://1ka.si/mladivsezani  ❗️ ❗️ ❗️