Prvo spletno poljudnoznanstveno predavanje mladih.

20200429
18:00

ASEF  (American Slovenian Education Foundation) v sodelovanju z MC Podlaga predstavlja prvo spletno poljudnoznanstveno predavanje mladih.

Predavateljica Petra Kukanja je ASEF Fellow 2018, ki je pri profesorju Matiji Peterlinu na Univerzi Kalifornija San Francisco (UCSF) raziskovala mehanizme inhibicije podvojevanja virusa HIV. Danes kot doktorska študentka oddelka za molekularno nevrobiologijo na Karolinskem inštitutu v Stockholmu raziskuje centralni živčni sistem iz stališča oligodendrocitov v zdravih ter bolezenskih stanjih, kakršna je multipla skleroza.

Oligodendrocite uvrščamo v skupino nevroglija celic, ki skupaj z nevroni tvorijo centralni živčni sistem višjih vretenčarjev. Njihova glavna funkcija je tvorba maščobnih mielinskih membran, ki se spiralno ovijajo okrog daljših izrastkov nevronov, t.i. aksonov, in tako posredno omogočajo učinkovito prevajanje informacij v obliki električnih impulzov. Podpora ter izolacija nevronov sta bili dolgo edini poznani vlogi oligodendrocitov, nedavne študije pa nakazujejo na to, da je omenjena celična podpulacija veliko več kot le pasivni podporni gradnik centralnega živčnega sistema.

Predavanje bo namenjeno kratki predstavitvi oligodendrocitov, njihove raznolikosti na nivoju izražanja RNK molekul ter novoodkritih imunomodulatornih funkcij znotraj celične populacije. Petra bo v sklopu opisa njenega doktorskega projekta predstavila, kako bi lahko navedene lastnosti vplivale na razvoj centralnega živčnega sistema in bolezni, kakršna je multipla skleroza.

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF) nudi slovenskim študentom 10-tedenski študijsko-raziskovalni obisk na vrhunskih univerzah v ZDA in drugod po svetu, kjer študent opravlja ekipno raziskovalno dejavnost pod mentorstvom slovenskega profesorja. Študentom slovenskih korenin po svetu pa ASEF nudi študijsko-raziskovalni obisk v Sloveniji. S svojim štipendijskim programom si ASEF prizadeva graditi skupnost perspektivnih mladih, ki tudi po koncu izmenjave ostanejo še naprej tesno povezani z gostujočim okoljem in profesorji in tako delujejo v prid kroženja znanja v Sloveniji in po svetu, vzpodbuja pa bo tudi kulturno in gospodarsko sodelovanje.

ASEF se v projektu izvedbe poljudnoznanstvenih predavanj mladih povezuje z lokalnimi organizacijami v mladinskem sektorju. Sodelovanje pripomore k navezovanju in vključevanju mladih v lokalno okolje, iz katerega prihajajo. Mlade se spodbuja k prenosu pridobljenega znanja na način, ki je dostopen za širšo javnost.

* Video povezava do dogodka bo objavljena v kratkem.