Projekt: MLADOKRACIJA – Mladi v SLO in EU za demokracijo

20201105

Pomembno je, da so mladi informirani in ozaveščeni o svojih demokratičnih možnostih in pravicah, saj tako lahko postanejo aktivni državljani. Prav tako je pomembno, da imajo mladi stalen in neposreden dialog z odločevalci na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Zato v okviru projekta Mreže MaMaMladokracija – Mladi za demokracijo predstavljamo dve aktivnosti:
delavnico seznanitve mladih s konceptom EU državljanstva in njihovimi pravicami ter možnostmi za aktivno participacijo v javnem življenju in nato
– srečanje z odločevalci z namenom spregovoriti o temah participacije in aktivnega državljanstva mladih ter podajanja predlogov za trajnostno vključevanje mladih.

Obe aktivnosti sta namenjeni dijakom, ki z udeležbo pridobijo ure za OIV. Prijavite se lahko pri prof. Mateji Grmek.

*** Projekt Mladokracija – Mladi za demokracijo je podprt s strani programa Erasmus + Mladi v akciji, pri čemer gre za široko področje povezovanja mladih na lokalni ravni z namenom vplivanja na odločevalce na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju.

OBVESTILO: Projekt je namesto 13. 10. prestavljen na 5. 11.