Projekt: MLADOKRACIJA – Mladi v SLO in EU za demokracijo

20210617
12:15

Pomembno je, da so mladi informirani o svojih demokratičnih možnostih in pravicah ter, da imajo stalen in neposreden dialog z odločevalci na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Zato v okviru projekta Mreže MaMaMladokracija – Mladi za demokracijo predstavljamo dve aktivnosti:
– delavnico seznanitve mladih s konceptom EU državljanstva in njihovimi pravicami ter možnostmi za aktivno participacijo v javnem življenju in nato
– srečanje z odločevalci na temo participacije in aktivnega državljanstva mladih ter podajanje predlogov za trajnostno vključevanje mladih.

Obe aktivnosti sta namenjeni dijakom Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana.

*** Projekt Mladokracija – Mladi za demokracijo je podprt s strani programa Erasmus + Mladi v akciji, pri čemer gre za široko področje povezovanja mladih na lokalni ravni z namenom vplivanja na odločevalce na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju.