PREKARNO DELO – NJEGOVE RAZLIČICE IN OBRAZI

20220319
17:00

KAKŠNO DRUŽBO ODRAŠČAMO?

Prekarno delo postaja stalnica na vse več delovnih mestih v različnih panogah. Prekarne zaposlitve med delavce vnašajo razdor, saj jih razdrobijo na med seboj konkurenčne si posameznike, ki so prisiljeni v tekmovanje za vse bolj fleksibilne, intenzivne in slabše plačane službe. S pristajanjem na vse bolj bedne delovne razmere, pa se na dolgi rok krhajo že izborjene delavske pravice, kar položaj še slabša. Ključno vprašanje je torej, kako delitve, ki jih vsiljuje sama narava prekarnega dela, preseči in vzpostaviti enotno delavsko gibanje, ki se bo tem pritiskom lahko zoperstavilo?

V pogovoru med moderatorjem, Sašo Kraljem, in gostom, Andražem Malijem, torej ne bo govora zgolj o problemih prekarnega dela, ampak tudi o potencialnih rešitvah za obstoječe stanje; o načinih in strategijah kako prekarne delavce organizirati ter vzbuditi razredno zavest in solidarnost med delavstvom na sploh.

Dogodek bo organiziran v skladu z veljavnimi ukrepi. Če bo mogoče, bo izpeljan v Srednji dvorani.

Projekt organizira Klub študentov Sežana v soorganizaciji s Kosovelovim domom Sežana in Mladinskim centrom Podlaga.

Vstop je prost – brezplačne vstopnice si morate zagotoviti pri blagajni Kosovelovega doma Sežana.