Predavanje: tone kralj in prostor meje

20170207
18:00

Stara politična meja je po prvi svetovni vojni z Rapallom leta 1920 dokončno izginila, etnično mejo pa je režim po letu 1922 v kontekstu »obmejnega fašizma« sistematično prilagajal politični.
Nekdo izmed članov Tajne krščanskosocialne organizacije je v tem času prišel na prav posebej originalno idejo: narisati »izgubljeno« etnično mejo v prostoru nacionalno-političnega spopada, ki jo je realiziral slikar Tone Kralj v sodelovanju s primorsko duhovščino in krščanskosocialnim gibanjem. Gre za fenomen ideološke markacije, ki s tako sistematičnim cerkveno-slikarskim »pokritjem« etnično izpostavljenega obmejnega prostora v Evropi nima primerjave. Govorico slikarja Toneta Kralja je bilo v času, ko je nastajala, mogoče brati tudi nepismenim ali v specifičnem položaju Slovencev v Julijski krajini pod fašizmom – na nepismenost obsojenim.
Prof. dr. Egon Pelikan je študiral zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1998 doktoriral. Od 1998 je zaposlen na Znanstveno raziskovalnem središču Koper.
Od leta 2004 je predstojnik Inštituta za zgodovinske študije Znanstveno raziskovalnega središča Koper.
Je avtor vrste razprav ter monografij o zgodovini slovenskega političnega katolicizma ter zgodovini Primorske.
ToneKralj_plakat_FB