Predavanje: PALESTINA – TEMELJNI PROBLEM BLIŽNJEGA VZHODA

20171020
19:00

Kljub temu, da je pozornost mednarodne javnosti v zadnjih letih namenjena predvsem destruktivnim vojnam v Iraku, Siriji in Jemnu, pa objektivno gledano problematika Palestine ostaja temeljni epicenter nestabilnosti na Bližnjem vzhodu. Palestina je namreč najbolj otipljiv preostanek nevralgičnega kolonialnega obdobja, hkrati pa je Izrael leta 1967 okupiral Vzhodni Jeruzalem, kjer je tretji najsvetejši kraj sunitskega islama. Če bi bila problematika Palestine ustrezno reševana, bi se umirjala, toda namesto tega se nenehno zmanjšujejo in celo izginjajo možnosti za pravično rešitev, kar bo v prihodnosti zagotavljalo bistveni vir destabilizacije v neposredni soseščini Evrope, ki bo tudi zastrupljal odnose med Zahodom in muslimanskim svetom. Ne nazadnje (ultra)radikalne islamistične skupine lahko veliko lažje rekrutirajo svoje članstvo zaradi palestinskega problema. Ustrezno razumevanje problematike zahteva celovito poznavanje njenih zgodovinskih, političnih, pravnih in religijskih aspektov. V tem okviru je na podlagi razlage kompleksnejših ozadij nujno razbijanje nekaterih konvencionalnih razlag, ki so v javnem in zasebnih diskurzih prisotne vse od nastanka države Izrael leta 1948.
Predaval bo doc. dr. Primož Šterbenc.

O predavatelju
Doc. dr. Primož Šterbenc je diplomiral in magistriral iz politologije – mednarodnih odnosov ter doktoriral iz sociologije religij. Delal je kot asistent na Katedri za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in kot samostojni raziskovalec. Trenutno je docent na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Napisal je znanstveni monografiji “Šiiti: Geneza, doktrina in zgodovina odnosov s suniti” (2005) ter “Zahod in muslimanski svet: Akcije in reakcije” (2011), poleg tega pa tudi večje število znanstvenih in strokovnih člankov. Raziskovalno sodeluje z European Council on Foreign Relations (ECFR) in Trans-European Policy Studies Association (TEPSA). V zadnjem času se ukvarja predvsem z islamom, zgodovino in sodobnimi problemi muslimanskega sveta, odnosi med Zahodom in muslimanskim svetom, izraelsko-palestinskim konfliktom ter geostrateškimi in varnostnimi vprašanji v Evraziji in Afriki.

Print