Predavanje o zadružništvu

20150210
17:00

Zadruge so poslovni model, zelo odporen na krize.
Zavezane so delovanju po zadružnih načelih, h katerim je Mednarodna zadružna zveza (International Cooperative Alliance – ICA) leta 1995 kot zadnjega dodala še 7. načelo: Skrb za skupnost in njen trajnostni razvoj.
Vsi, ki želite izvedeti več o sodelovanju in skupnosti, vabljeni v MC Podlaga.
Organizator: Raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo (RISE) v sodelovanju z MC Podlaga.
the-take