Mladim prijazna občina – delavnica

20140516
16:00

16. maj_ MLADIM PRIJAZNA OBČINAVabilo na delavnico “Minimalni standardi Mladim prijazne občine po meri mladih” v petek, 16. maja, ob 14.30 v prostorih Mladinskega centra Podlaga Sežana

Mladinski svet Ajdovščina in Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju z Mladinskim centrom Podlaga Sežana in Komisijo za mladinska vprašanja Občine Sežana vabita na delavnico, na kateri boste mladi gradili svojo mladim prijazno občino! Vaši predlogi bodo osnova za prenovo kriterijev certifikata Mladim prijazna občina!

Certifikat mladim prijazne občine je leta 2012 pridobila tu občina Sežana. Certifikat velja do leta 2016. Več si lahko preberete tukaj ali tukaj.

Vabljeni vsi mladi med 15. in 29. letom starosti ter vsi, ki nam lahko pomagate pri gradnji mladim prijaznih lokalnih skupnosti! *Dijaki z udeležbo pridobijo ure OIV!

Program delavnice Mladim prijazna občina

O certifikatu Mladim prijazna občina:

Družbeni položaj mladih se je v zadnjih letih izrazito poslabšal. Povečuje se stopnja brezposelnosti med mladimi, vse pogostejše so nestalne in manj kakovostne oblike zaposlovanja, posledično se povečuje finančna odvisnost mladih od staršev, občutek negotovosti in časovni okvir pri oblikovanju lastne družine in odselitvi od doma. V življenju mladih in njihovem razvoju imajo lokalne oblasti, ki so mladim najbližje, pomembno vlogo. Naloga lokalnih oblasti je, da mladim zagotavljajo prostor, v katerem lahko razvijajo svoje kompetence in veščine ter dosegajo svoje cilje in se tako razvijajo v avtonomne družbeno odgovorne odrasle. Le  neodvisen  človek  lahko  popolnoma  prevzame odgovornost za lastno prihodnost in hkrati kot odgovoren državljan izpolnjuje svojo  vlogo  v  družbi.

  Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe, namenjene spodbujanju hitrejšega osamosvajanja mladih ter lajšanju prehoda iz obdobja mladosti v obdobje odraslosti. Namen certifikata je spodbujanje lokalnih okolij, da se s področjem mladih ukvarjajo sistematično in mladim zagotavljajo prostor, v katerem lahko krepijo svoje kompetence, odraščajo v družbeno odgovorne odrasle in prispevajo k družbenemu razvoju.

 

Pomagaj nam tudi ti do spremembe – pomagaj nam zgraditi našo Mladim prijazno občino!