Laibach: družbeno-kulturni okviri in kratki stiki

20140221
19:00

Srečanje se posveča enemu izmed najbolj provokativnih, zanimivih in hkrati uspešnih kulturnih pojavov v Sloveniji, to je skupini Laibach. Med predavanjem bodo prisotni podali nekaj ugotovitev, misli in umetniških koordinat za dojemanje Laibachove glasbe in simbolike (npr. v sklopu umetniškega kolektiva NSK) ter za boljše razumevanje začetne faze Laibacha, ki se ponekod spaja z elementi punk (sub)kulture. Predavanje sovpada z napovedanim izidom Laibachove plošče »Spectre« (Mute Records).laibach

Predavatelji: Aleš Erjavec; Gorazd Brne; Mitja Stefancic. Predstavitve bodo potekale v slovenskem jeziku.

Vstop je prost.

http://www.laibach.org/laibach-frameworks-and-short-circuits/