Kino kino: GOVEJA POSTRV – DIRECTOR\’S CUT 2016

20160317
20:00

Dokumentarni film, Slovenija, 2016, 79 minut.
Režija: Stjepan Drača.
Nastopajo: Andrej Nahtigal, Karmen Šterman, Polde Bibič idr.
Film postavi v ospredje lik igralca Andreja Nahtigala in prikaže izsek iz njegovega življenja, posnet v realnem času, med resničnimi ljudmi, ki znajo svoje vloge na pamet, ker jih tudi živijo.
Andrej Nahtigal igra sebe. Še bolje: to je on. Ni lik iz kakšne zaigrane zgodbe, ampak ustvarja svojo lastno.
Kamera mu sledi, briše meje med igranim in dokumentarnim ter jih na novo definira v duhu Shakespearjeve misli: »Ves svet je oder in vsi smo zgolj igralci.«

KINO KINO – večeri kakovostnega in umetniškega filma v Kosovelovem domu.