Katalizatorji trajnostnih sprememb

20231127
08:45

V sklopu projekta KATALIZATORJI TRAJNOSTNIH SPREMEMB bomo skupaj z Mrežo MaMa izvedli prvo izobraževalno srečanje z dijaki 3. letnikov Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana. Skupaj bomo naslovili njihove predloge, ideje in pobude na področju trajnostnega razvoja in jih v prihodnje poskusili tudi uresničiti v lokalnem okolju.