Javni razpisi v Občini Sežana za leto 2020

20200831

Občina Sežana je dne 17. 7. 2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2020.
Vsi zainteresirani prijavitelji, ki ste se nameravali prijaviti na naslednje javne razpise

 

–          Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev,
–          Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev ,
–          Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva,
–          Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja
–          Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana,
–          Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij v občini Sežana,

se boste lahko prijavili le na zgoraj naveden javni razpis. Rok za prijavo je 31.8.2020.

Navedeni Javni razpisi v letu 2020 ne bodo objavljeni zaradi razmer nastalih v povezavi z epidemijo Covid-19, ki so vplivale oziroma vplivajo na likvidnostno stanje proračuna Občine Sežana.

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2020 in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si, pod zavihkom »Javni razpisi, naročila in natečaji«.