IZDELOVANJE BOŽIČNO NOVOLETNIH VOŠČILNIC S ŠTUDENTI FOTOGRAFIJE (Višja strokovna šola Sežana)

20151216
17:00

Študentje Višje strokovne šole v Sežani, smer fotografija, pripravljajo kratko predavanje in delavnico na temo izdelovanja božično novoletnih voščilnic.
Dobili bomo nasvete,  kako lahko fotografiramo naša božična drevesca,  lepo okrašene ulice,…

Po kratkem predavanju  bomo izdelovali božično novoletne voščilnice in odšli na sežanske ulice, kjer bomo  fotografirali portrete v lučkah.
Northern-Light-London-Christmas-Streets2