Filmšula – ŠOLANJE SVETA: Zadnje breme belega človeka

20141107
15:00

Dokumentarni film.
Prikaz vdora zahodnega modela izobraževanja v indijsko pokrajino in »dobronamernih« vzgibov humanitarnih organizacij ter njihove posledice v kulturi, ki živi v sožitju z naravo in svojem sistemom vrednot.
Po filmu sledi diskusija s filmskim ustvarjalcem Miho Mohoričem.
Predvajanje filma v MC Podlaga!

FILMŠULA – PROGRAM FILMSKE VZGOJE ZA MLADE
Program Filmšula sofinancira Slovenski filmski center (kulturno vzgojni filmski projekti).
Print