evgenika na slovenskem

20170127

O avtorici:

Ana Cergol Paradiž (2. 4. 1983) se je po končani Gimnaziji v Kopru vpisala na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2008 diplomirala in pridobila strokovni naslov profesorica sociologije in zgodovine. Njena diplomska naloga z naslovom Senčna stran znanosti: evgenika v slovenski preteklosti in človeški genetiki sodobnih ter prihodnjih generacij je bila nagrajena s fakultetno Prešernovo nagrado. Podiplomski študij je nadaljevala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2014 je promovirala za doktorico znanosti s področja zgodovine na temo Javni in zasebni vidiki rodnostnih strategij Slovenk in Slovencev v prvi Jugoslaviji.

Od 01.10.2009 do 31.03.2013 je bila zaposlena kot mlada raziskovalka na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in sicer je delala v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Pravna in politična zgodovina žensk. Sedaj je zaposlena v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Ženske in prva svetovna vojna in temeljnega raziskovalnega projekta Ženske in meje ter v okviru programa Slovenska zgodovina. Leta 2014 je bila izvoljena v naziv asistentke za Občo zgodovine 19. stoletja. Od decembra 2010 je članica delovne skupine History of Race and Eugenics na Oxford Brookes University.

Sodelovala je na več tujih in domačih konferencah, simpozijih ter workshopih. Je avtorica več znanstvenih člankov ter so-avtorica razstave 1914 – Položaj žensk na predvečer vojne. Od leta 2014 deluje tudi kot odgovorna urednica portala Spol.si. Njena raziskovalna zanimanja segajo na področja zgodovine žensk, zgodovine telesa, zgodovine znanosti, demografske zgodovine, socialne zgodovine medicine in bioetike.Je avtorica monografije Evgenika na Slovenskem, ki je izšla pri založbi Sophia.
Evgenika_plakat