EU Si Ti v SEŽANI

20131018
00:00

flags-of-the-eu-member-countriesEU Si ti. Tudi v Sežani.

EU Si ti bo na osmem tematskem dnevu v sklopu EU dogodkov po Sloveniji obiskal Sežano. Na tematskem dnevu, ki so del aktivnosti evropskega leta državljanov, bo kot vse do sedaj živahno in v znamenju spoznavanja pravic, ki jih imamo kot evropski državljani. V Sežani bomo v Šolskem centru Srečka Kosovela organizirali informativno in kulturno družabni dogodek. Mlade in vse zainteresirane bomo seznanili s pravicami, ki jih imamo kot državljani EU. Kot EU državljani in državljanke lahko v katerikoli državi koristimo pravico do bivanja, zaposlovanja, nakupovanja, izobraževanja in podobno. EU pravic se premalo zavedamo in pogosto ne vemo, kako jih uveljaviti v praksi. In prav tovrstnemu osveščanju javnosti je namenjen projekt EU Si ti – EU dogodki po Sloveniji.

8. TEMATSKI DAN

Petek, 18. oktober 2013

od 11.00-14.00, Šolski center Srečka Kosovela Sežana

Družabno informativni dogodek za mlade z EU interaktivno igro

Pravice EU državljanov izhajajo iz pravice do prostega gibanja in pretoka oseb, blaga, kapitala ter storitev. Te bomo v Sežani mladim predstavili na interaktiven način. EU mladim ponuja ogromno priložnosti za spoznavanje življenja zunaj Slovenije. Pri tem lahko koristijo mnoge programe povezane z mobilnostjo, ki jim omogočajo koriščenje EU pravic. Pri izvedbi interaktivnega dogodka bodo sodelovali dijaki in dijakinje Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, ki se bodo seznanili za mlade pomembnimi EU pravicami do prostega gibanja, izobraževanja in bivanja kjerkoli v EU. Dijaki in dijakinje bodo imeli možnost aktivno sodelovati v razpravah in uveljavljati moč aktivnega državljanstva, saj bomo njihove ideje in predloge prenesli naprej na odgovorne oblikovalce evropskih politik. Dogodek bomo popestrili tudi s kulturno umetniško točko.

Dijakom bodo na dogodku predstavljene konkretne možnosti, priložnosti in pravice, ki jih imajo v EU.

ob 17. uri, Mladinski center Podlaga

EU pravica do dela in zaposlitve

Pozornost bomo namenili iskanju dela in zaposlovanja v EU. Predstavnikom organizacij in aktivnim državljanom bomo predstavili EU pravice povezane s prostim pretokom in bivanjem ter življenjem v drugi EU državi in jih seznanili z možnostmi iskanja najboljših rešitev. Na posvetu se bomo osredotočili na predloge in rezultate z večjega regionalnega posveta na temo EU pravice do dela in zaposlovanja, ki smo ga organizirali 4. oktobra v Celju in že nastale predloge dopolnili s predlogi iz Obalno-Kraške in Goriške regije. Na dogodku boste imeli možnost spoznati vlogo EURES-a in programe mobilnosti, svoje izkušnje z delom in zaposlovanjem pa bosta predstavila tudi Območna obrtno podjetniška zbornica Sežana in predstavnik socialnega podjetja.

Z nami bodo na dogodku:

–       predstavitev Evropskega portala za zaposlitveno mobilnost (EURES) in možnosti za iskanje zaposlitev v EU,

–       Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana, programi mobilnosti za podjetnike in predstavitev potreb delodajalcev v regiji

–       Matic Kašnik, predstavitev vloge in pomena socialnega podjetništva za ustvarjanje delovnih mest

–       Maja Hostnik (moderatorka posveta), Mreža MaMa, predstavitev rezultatov s posveta v Celju na temo Pravica do dela in zaposlitve