LAS Sežana

Lokalna akcijska skupina (LAS) je strokovno posvetovalni organ župana in občinskega sveta, pristojna je za pripravo usklajenih ukrepov lokalni skupnosti na področju drog in spremljanje njihovega izvajanja. LAS Sežana je bila ustanovljena leta 2000 kot posledica povečane uporabe drog v občini. V prvih letih delovanja se je LAS Sežana osredotočala predvsem na preventivo na področju odvisnosti od drog, kasneje pa je bila ugotovljena potreba po delovanju na področju primarne preventive nasploh.

LAS Sežana deluje predvsem na področju primarne preventive, kar pomeni, da skušamo predvideti nevarnosti in preprečiti njihovo delovanje na otroke ter mladino, še preden se te pojavijo. Delujemo pa tudi na sekundarni in terciarni preventivi, saj skušamo zmanjšati škodo, ki nastaja zaradi uživanja kakršnih koli drog.

Članice:

Koordinator LAS Sežana :

Mladinski center Podlaga, Kosovelova ulica 4b, Sežana

Center za socialno delo Sežana, Kosovelova ulica 4b, Sežana

Društvo PO MOČ Sežana, Ulica 1. maja 1, Sežana

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Stjenkova ulica 3, Sežana

Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Kosovelova ulica 6, Sežana

Osnovna šola Dutovlje, Dutovlje 135, Dutovlje

Vrtec Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 1, Sežana

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana, Bazoviška cesta 11, Sežana

Policijska postaja Sežana, Kosovelova ulica 1a, Sežana

Rdeči Križ Slovenije, Območno združenje Sežana, Bazoviška cesta 13, Sežana

Kosovelova knjižnica Sežana, Ulica Mirka Pirca 1, Sežana

Zdravstveni dom Sežana, Partizanska cesta 24, Sežana

Župnija Sežana, Trg 28. avgusta 4, Sežana

Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana