Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti ter arhitekture in oblikovanja, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-VIZ-AIO-2024)

Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti ter arhitekture in oblikovanja, ki jih bodo v letu 2024 izvedli naslednji izvajalci:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih projekti, prijavljeni na ta razpis, niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznaka JPR-VP-22-25;
  • javni zavodi na področju kulture, ki jih ministrstvo v letu 2023 ni neposredno pozvalo k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2024 oziroma katerih projekti, prijavljeni na ta razpis, niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25 (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe v skladu s 97. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1));
  • samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju vizualnih umetnosti ter arhitekture in oblikovanja.

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti ter arhitekture in oblikovanja, ki so v javnem interesu in nujni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, spodbujanju ustvarjalnosti samozaposlenih v kulturi in drugih ustvarjalcev na področju vizualnih umetnosti ter arhitekture in oblikovanja ter zagotavljanju pogojev za njihovo ustvarjalno delo ter spodbujanju razvoja perspektivnih mladih ustvarjalcev.

Rok za prijavo je do vključno 6. novembra 2023.

Vir: Ministrstvo za kulturo