izvedeni projekti las 2015

POČITNICE DOMA – POČITNIŠKO VARSTVO OSNOVNOŠOLCEV

Izvajalec: Medobčinsko društvo prijateljev mladine

Program je bil namenjen otrokom iz socialno ogroženih družin z manj možnosti za vključevanje v plačljive prostočasne dejavnosti;  za otroke, ki imajo težave v odraščanju;  za otroke ki želijo preživeti počitnice aktivno, v družbi vrstnikov.

Cilj našega delovanja je nudenje enakovrednih možnosti za vsestranski razvoj otrok ne glede na finančne zmožnosti družin.

Projekt »Počitniško varstvo za osnovnošolce«, se je izvajal na pobudo in v sodelovanju s strokovnimi delavci osnovnih šol, zdravstvenega doma in socialnih institucij in so se ga vključevali otroci, ki v času poletnih počitnic ostanejo v domačem kraju in si želijo prosti čas preživeti pod vodstvom mentorjev in v družbi vrstnikov.

Osnovni nameni in cilji programa so bili v celoti doseženi. Program je izvajalo 10 članov društva. V času poteka programa je bilo poskrbljeno za stalen stik med organizatorjem, izvajalci in starši otrok, zato je počitniško varstvo potekalo brez pomanjkljivosti.

– Izvajalci programa so pripravili posamezne dnevne vsebine varstva, ki je potekalo vsak dan od 6:30 do 16:00 ure.

– Varstvo je potekalo v prostorih telovadnice, na športnih igriščih, na krajših izletih v okoliške vasi, v naravi v okolici mesta.

– Tople obroke smo otrokom zagotovili v bližnjem lokalu.

Programa so se udeleževali otroci v starosti od 6 do 10 let v času od 29.6.2015 do 17.7.2015. V varstvu je sodelovalo vsakodnevno v povprečju 35 otrok.

V telovadnici, v naravi in na otroških igriščih smo za otroke organizirali zabavne, družabne, športne in socialne igre.

  1. USTVARJALNE DELAVNICE

Vsak delavnik smo organizirali ustvarjalne delavnice in tematske počitniške delavnice v naravi  in v prostoru. Otroci so likovno ustvarjali in izdelovali predmete iz odpadnega materiala ter imeli tematske delavnice različnih vsebin.

Po kosilu smo izvajali družabne in zabavne igre v telovadnici.

Otroci so preko didaktičnih iger, zabavnih tekmovanj in kvizov spoznavali domačo regijo, njene naravne in kulturne znamenitosti, znane osebnosti in druge posebnosti.

  1. POHODNIŠTVO

Delavnice v naravi so obsegale spoznavanje okolice Sežane, obiske gozdne učne poti, sprehodov in ogledov krajevnih znamenitosti naravne in kulturne dediščine.

  1. IZLETI

Zaradi slabega vremena in neprimernih temperatur smo izlete na morje zamenjali z izleti v bližnje vasi, kjer smo spoznavali delo na kmetiji.

Pripravila: Ana Pangos, sekretarka MDPM Sežana

zadnji prispevki

Naroči se na e-novice IN BODI NA TEKOČEM!
Naroči se