izvedeni projekti las 2015

Ljubezen je v meni – odgovarjam zase in za drugega

Izvajalec: Šolski center Srečka Kosovela

Obdobje odraščanja srednješolcev je tisto obdobje človekovega življenja, ki na temelje genetske zasnove postavi okvir posameznikove osebnosti, s katero se bo prebijal skozi življenje in si pridobival lastne izkušnje. Pridobivanje spolnih izkušenj brez ustreznega znanja je lahko zdravju škodljivo, nevarno, včasih usodno, saj mladostnik mimogrede lahko zaide na področje spolno prenosljivih okužb in bolezni, ogrožanja zdravja sebe in partnerja/partnerke, stigmatizacije, neželene nosečnosti ali spolnega nasilja.

Cilji projekta so bili:

–          oblikovati zavest o pomenu samospoštovanja in spoštovanja drugih za dobre medčloveške odnose

–          osvestiti dijake, kako se soočiti s spolnostjo kot potjo, kako ljubezen deliti z osebo, ki jo imaš rad in  kako odločati o ljubezni tako, da bodo zavarovali sebe in drugega

–          pomagati, da odkrijejo in cenijo vrednote kot so ljubezen, higiena, varnost,  prijateljstvo, poštenost, zdrav način življenja, pozitivna naravnanost, spoštovanje sočloveka, sproščenost, dobra samopodoba, večplastnost človeka

–          jih pozitivno naravnati do zdravja, zdravih življenjskih stilov in odgovornosti za svoje lastno življenje in telo

–          spodbujati odgovorno vedenje in sprejemati odločitve na podlagi poznavanja dejstev

–          spodbujati neovirano komunikacijo pri vprašanjih, ki se nanašajo na spolnost

Izvedba: 8. 9. 2015

Program je izvedla gospa Fani Čeh, višja svetovalka za zdravstveno vzgojo na zavodu RS za šolstvo. Zajemal je dvourno delavnico za vsak razred posebej, ki je bila sestavljena iz predavanja, pogovora ter iger vlog. Udeleženci so bili dijaki prvih letnikov gimnazije, ekonomski tehnik in aranžerski tehnik v skupnem številu 114.

Delavnice na temo »Kontracepcija in spolne bolezni« je tekom celega šolskega leta izvajala tudi strokovna delavka Tina Furlan iz ZD Sežana

zadnji prispevki

Naroči se na e-novice IN BODI NA TEKOČEM!
Naroči se