izvedeni projekti las 2015

Kreaktiva je moja preventiva

Izvajalec: Zavod ŠTIP - Mladinski center Podlaga

Projekt smo izvedli v skladu z vizijo MC Podlaga, kako lahko mladi in otroci na kreativen ter zdrav način preživljajo svoj prosti časa. S kreativnimi akcijami smo sodelovali pri večjih prireditvah, predvsem pa na Mladifetsu in v sklopu projekta Kreativa ulice. V mesecu septembru smo priredili več KreAKTIVNIH uric v parku pri Starem gradu, hoja po vrvi, čarovniški šport Quiddich in promocijske delavnice Unicefovih Varnih točk.
Cilj projekta je mlade odvrniti od odklonilnih in deviantnih oblik preživljanja prostega časa ter jim predstaviti nekatere športne in kreativne aktivnosti, ki jih lahko počnejo.
Primarna ciljna skupina so bili mladi med 14. in 29. letom starosti, dijaki in študenti Šolskega centra Srečka Kosovela. V septembrske KreAktivne delavnice pa so bili vključeni učenci OŠ srečka Kosovela Sežana ter mimoidoči, ki so se v času KreAktive zadrževali v parku pri Starem gradu.
V dejavnosti je bilo aktivno vključenih 10 mladih izvajalcev programa. V aktivnosti pa se je vključilo okoli 150 mladih.

zadnji prispevki

Naroči se na e-novice IN BODI NA TEKOČEM!
Naroči se