izvedeni projekti las 2014

Varnost na družbenih omrežjih

Izvajalec: Šolski center Srečka Kosovela

Cilji:

  • prikazati možnosti zavarovanja sebe in svoje zasebnosti na družabnih omrežjih,
  • predstaviti principe delovanja omrežij,
  • opozoriti na priložnosti, ki jim jih družabna omrežja ponujajo za varovanje njihove zasebnosti in podatkov
  • opozoriti na posledice ne varovanja podatkov
  •  spodbujati varno rabo družbenih omrežij

Delavnice je izvajala Janja Novoselec iz podjetja  K@SPR. Ena delavnica je  trajala dve šolski Sedem dni pred delavnico smo  v oddelkih kjer je delavnica potekala, izvedli anketo o uporabi družabnih omrežij, ki je služila kot osnova za izvedbo delavnice same. Anketa se je nanašala na spletno vedenje dijakov.

Posamezna delavnica je trajala dve šolski uri ob uporabi interaktivne PPT predstavitve, v kateri so bile posredovane v skladu s cilji izbrane vsebine.

 

Število udeleženih dijakov: 80

 

Dijaki so pohvalili delavnice, predvsem ker je bilo podanih veliko praktičnih informacij, lahko pa so tudi na svojih mobilnih napravah uredili nastavitve v zvezi z varnostjo.

 

zadnji prispevki

Naroči se na e-novice IN BODI NA TEKOČEM!
Naroči se