izvedeni projekti las 2014

Šola za starše

Izvajalec: Vrtec Sežana

V letu 2014 smo staršem otrok, ki obiskujejo Vrtec Sežana ponudili  predavanja treh strokovnjakov, ki so vsak iz svojega poklicnega stališča osvetljevali teme, pomembne za zdrav razvoj in vzgojo otrok, v zadnjem delu srečanja pa iskali odgovore na različna vprašanja in dileme.

Predavatelj  Miha Kramli, terapevt in vodja ambulante za zasvojenosti pri ZD Nova Gorica

Temo »Kaj lahko naredimo v vrtcu za preprečevanje zasvojenosti?« nam je v januarju 2014 predstavil Miha Kramli, terapevt, vodja ambulante za zdravljenje odvisnosti v ZD Nova Gorica.   Glavni poudarki njegovega predavanja so:

1. Pomembna je miselna enotnost staršev o pomembnih stvareh življenja. Starši z miselno enotnostjo omogočajo otroku izkušnjo, da zmore z lastno močjo reševati težave. Otrok mora doživeti, da starša držita skupaj.

2. Pri vzgoji je zelo pomemben nadzor. V ustvarjalnem nadziranju se otroci naučijo oblikovati cilje. Otroku starši pomagajo pri oblikovanju ciljev.

3. Otroci ne morejo voditi družine. Starši morajo voditi otroka.

4. Starša imata pravico do obnove partnerskega odnosa, pravica do obnove samega sebe, da sta starša sposobna zaščititi svojo ljubezen, življenjska moč se razliva tudi na otroka. Uveljavljanje starševskih pravic je obogatitev otrok.

Predavatelj Viljem Ščuka, šolski zdravnik in psihoterapevt

Temo Rajsko otroštvo- peklensko mladostništvo je predstavil Viljem Ščuka, zdravnik šolske medicine, psihoterapevt. Spregovoril je o naravna poti vzgoje, ki  teče  preko odlaganja neposrednih zadovoljitev v korist dolgoročnejših ciljev.  Če je vzgoja permisivna in dopušča otroku že v zgodnjem otroštvu takojšnjo zadovoljitev določenih potreb ali želja, se bo otrok naučil izsiljevati, saj ne bo vajen potrpežljivosti v stiski. S popuščanjem ne izražamo otrokom ljubezni, ampak jim z razvajanjem vsiljujemo odvisnost od drugih, ko se naučijo priti do zadovoljitve z izsiljevanjem in ustrahovanjem. Širše okolje se takemu vedenju razvajenih otrok upre, mladostniki pa se na zahteve okolja odzovejo z odpori in agresivnostjo, nemalokrat z zlorabo tobaka, drog in alkohola.  Takšno vedenje pomeni moteno ravnovesje v biokemičnem dogajanju v možganih in zmanjšano možnost za procese ozaveščenosti. Naravne poti vzgoje so tiste, ki upoštevajo nemoten potek dogajanj v možganih in urijo pri otrocih zmožnosti (kompetence), ki jih spodbujajo k razvoju zdrave osebnosti. Kompetence za osebnostno rast so različne in odvisne od kulture nekega okolja, potrebno bi bilo  uriti vsaj tri: ozaveščenost, pripadnost in učinkovitost.

Predavateljica Tina Bregant, zdravnica pediatrinja

Temo Značilnosti otrokovega zgodnjega učenja- kako spodbujati otrokov razvoj je na zadnjem predavanju predstavila Tina Bregant, zdravnica pediatrinja, ki opravlja doktorski študij iz nevrologije.

Starše povabimo na srečanja s pisnim vabilom  in prijavnico ter teden pred predavanjem  z obvestilom pred igralnicami in v kotičkih za starše. Na vabilu je navedeno, da programe Šole za starše delno sofinancira Lokalna akcijska skupina Sežana.  Po zadnjem predavanju starše prosimo, da  nam izpolnijo anketne vprašalnike in jih spodbudimo, da  izrazijo svoja mnenja in oceno predavanja in predavatelja ter jih povprašamo za  pričakovanja za naslednje šolsko leto.

zadnji prispevki

Naroči se na e-novice IN BODI NA TEKOČEM!
Naroči se