informiranje

Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini

Javni-sklad-RS-za-razvoj-kadrov-in-štipendije-e1452001544918

Predmet razpisa je štipendiranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolskih zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3 do največ 10 tedenskega študijskega ali znanstvenega obiska študentov v tujini v obdobju od 1. 1. 2016 do vključno 30. 9. 2017.

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska, in sicer:

  • za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
  • za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti s pripisom »za 218. javni razpis«.

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 8. 2017.

Več informacij o razpisu, prijavnico in seznam slovenskih profesorjev najdete tukaj.
Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Javni-sklad-RS-za-razvoj-kadrov-in-štipendije-e1452001544918