31
mar

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2021–2022

Kategorija:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 1. februarja 2021 objavilo Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2021/2022. Hkrati z Razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je objavljen tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove.

Za študijsko leto 2021/2022  je razpisalo prosta mesta za vpis v višje strokovno izobraževanje skupaj 47 višjih strokovnih šol: 29 javnih in 18 zasebnih, od tega dve s koncesijo.

V primerjavi s prejšnjim študijskim letom je za študente višjih šol več vpisnih mest. Na javnih višjih strokovnih šolah in višjih strokovnih šolah s koncesijo je razpisanih 4.337 mest za redni študij. Javne višje strokovne šole razpisujejo tudi 3.533 mest za izredni študij.

Ponudbo vpisnih mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole, ki razpisujejo še dodatnih 4.064 vpisnih mest. Skupaj je v študijskem letu 2021/2022 razpisanih 11.934 vpisnih mest

Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih:

  • Prvi prijavni rok: od februarja do 18. marca 2021
  • Drugi prijavni rok: od avgusta. do 31. avgusta 2021

Razpis je objavljen na spletni strani ministrstva in spletni strani Višješolske prijavne službe.