30
jan

Pa ga imamo – NOV PROSTOR za druženje

Kategorija:

Prostori MC Podlaga so namenjeni izvajanju različnih aktivnosti. Zadnja leta opažamo, da je računalnica izgubila svoj prvotni namen. Mladi računalnikov skorajda niso več uporabljali. V računalnici pa so se še vedno radi zadrževali in družili.
Razmišljali smo, kako bi prostor spremenili v udobnejši kotiček za druženje in sklenili, da ga prenovimo. Občino Sežana smo zaprosili za investicijska sredstva za prenovo v letu 2021, ta so nam bila odobrena in tako smo lahko začeli z načrtovanjem. K sodelovanju smo povabili kreativno mlado moč. Kdo bi namreč bolje vedel, kaj je mladim uporabnikom všeč, kot pa oni sami. In tako se je začelo sodelovanje s tremi mladimi in ustvarjalnimi Sežančankami.

Novo podobo prostora so tako ustvarile grafični oblikovalki Jovana Dukić in Maša Pušnik, ter krajinska arhitektka Petra Grmek.
Petra je kot krajinska arhitektka prevzemala bolj tehničen del (predvsem prostorskega dela) načrtovanja, Jovana in Maša pa sta kot grafični oblikovalki razmišljali predvsem o barvah in ploskvah, kar se tudi odraža v poudarjeno grafični ideji ureditve prostora.

Jovana, Maša, Petra: »Z MC Podlaga smo kot obiskovalke in prostovoljke sodelovale že v preteklosti – gre torej za okolje, kjer se vsaka od nas počuti vsaj malo doma, zato smo se vabilu seveda z veseljem odzvale. Gre namreč za prostor, ki ga poznamo od mladih let, s projektom pa smo se vrnile vanj in vanj nekaj vrnile. Poleg tega »vračanja« okolju s (so)ustvarjanjem prostora za mlade, nas je projekt pritegnil tudi s kreativnega vidika, saj je po eni strani predstavljal svojevrsten izziv soočanja raznovrstnih potreb uporabnikov in omejitev prostora, hkrati pa nam je puščal proste roke pri našem kreativnem izrazu in preizkušanju idej.«

»Delo je od vsega začetka potekalo zelo demokratično – po začetni pobudi in usmeritvah ekipe MC Podlaga, smo vsaka zase pričele z naborom primerov dobrih praks in podobnih projektov, barvnih kombinacij in prostorskih elementov, ki smo jih skupaj z osnovnimi zamislimi nato med seboj uskladile in pripravile izhodiščen koncept rešitve. Skozi predstavitev in posvetovanje s Podlagovci, ki najbolje poznajo zahteve in želje uporabnikov, smo nato v preseku idej ter omejitev in zahtev našo zasnovo v posameznih točkah prilagodile in pričele z natančnejšim načrtovanjem izvedbe. Pri tem smo se ukvarjale predvsem z dimenzijami in postavitvami prostorskih elementov ter ploskovno členitvijo z uporabo barv in stenskih poslikav.«

»Z izjemo meritev je večino načrtovalskega procesa in sestankov potekalo izven samega prostora, kar pa seveda ne velja za končno fazo projekta – realizacijo, ko sva Maša in Jovana v času poslikave sten v Podlagi preživeli skoraj cel teden. Tudi sicer je bil naš cilj, da smo v čim večji meri aktivno vključene v realizacijo projekta in da čim več stvari postorimo oz. izdelamo same, kar smo seveda upoštevale že pri samem načrtovanju. Z izjemo mizarskih del nam je to na koncu v večji meri tudi uspelo – vključno s šivanjem prevlek za blazine, ki so prostoru dale piko na i, projektu pa zaključno piko.«

»Naš cilj je bil ustvariti razgiban in privlačen, hkrati pa ne prenasičen prostor, ki ne bo narekoval (le ene) rabe, temveč se bo uporabnikom lahko v čim večji meri prilagajal. To prilagodljivost smo dosegle z umestitvijo dveh kompletov sedalnih elementov različnih višin, ki se glede na dogajanje lahko iz sedežev ali tribun spremenijo v oder. Sicer strukturno sorazmerno prazen prostor zdaj členijo igrive grafične poslikave, ki z barvami v vizualno igro vključujejo izpostavljene inštalacijske vode, hkrati pa z uporabo posebne magnetne barve steni dajejo še dodatno funkcionalnost.«

»Med izvajanjem projekta (ali pa ravno zaradi njega) smo se spraševale o prostorih in potrebah mladih v Sežani. Zavedamo se, da je sicer v trenutni družbeni situaciji, ko je vsak zabubljen v svojem (socialnem) mehurčku, težko sklepati o stanju in potrebah mladih, vendar menimo, da lahko z ustreznimi prostori mlade spodbujamo k medsebojnemu sodelovanju in prepletanju idej – bodisi s prostori za umetniško (glasbeno, likovno in drugo) izražanje, bodisi s prostori za sodelovanje (coworking), navsezadnje oz. najprej pa sploh s prostori, kjer se mladi lahko neobremenjeno družijo in delijo svoje ideje. Sprva nas je sicer presenetilo, da (sedaj bivša) Podlagina računalnica v času pametnih telefonov ne služi več svojemu namenu, po kratkem razmisleku (brez pametnega telefona) pa nam je postalo jasno. Upamo, da smo s svojo zavzetostjo, idejami in delom ustvarile prostor, ki odgovarja trenutnim potrebam, in da bodo v njem vznikale nove zamisli in uvidi mladih.«

Prostor še nima imena, verjamemo pa, da bo sčasoma dobil pravega.
Vabimo vas, da nas obiščete in si prostor ogledate.